posledná aktualizácia: 080703 7:30

 

 

Katalóg slovenských kníh, periodík a tlačovín

1835-1918

 

Objednávky a informácie:

tnantik@tnantik.sk

 

R - rezervované

P - predané

 

Knihy - neperiodické publikácie, tlačoviny, dokumenty

 

1847

1

Hodža, Michal Miloslav:

Dobruo slovo Slovákom, súcim na slovo

- Nákladom Tatrína. Čislo II. V Levoči. Tlačom Jána Werthmüllera a sina 1847; 8°; 94 (2) s., nová platenná väzba s obálkou nalepenou na doskách; stav: 4-5*

Rizner II, s. 107 (5)

6000 Sk

 

1848

1

(Jančovič, Štefan) Jancsovics, István:

[Noví slovensko-maďarskí a maďarsko-slovenskí slovňík…. II. Odďjel – Slovensko-maďarskí slovník.] + Maďarská mluvnica predložená slovensko-maďarskému Slovňíku

1 zväzok (z 2); - Na Sarvaši, Literámi Leopolda Réthyho. Nákladom Vidavaťela. 1848; prvé vydanie; 8°; XLVIII 417 (1) s., nepôvodná poloplátenná väzba, mramorovaná oriezka; chybná titulná dvojstrana, ktorá uvádza maďarsko-slovenskú časť slovníka, mluvnica je priviazaná na začiatku; stav: 4-5*

Rizner II, s. 243 (1); Hayeková (1979): s. 124-126

2500 Sk

 

1849

Anonymný autor:

Nowý Stoletý Kalendář od roku 1849 až do 1949. Každému zwlásstě polnjmu Hospodáři k vžitku wydaný.

- W Skalicy, 1849. Pjsmem Frantisska X. Škarnycla a Synů; 8°; 174 s., brož., ručný papier; drevorez na titulnej strane; stav: 3-4* (bez obálky, drobná perforácia na niekoľkých listoch, silnejšie známky opotrebovania, miestami tzv. somárske uši)

Kipsová neuvádza; Rizner uvádza len 2 skoršie vydania (obe 1806)

1500 Sk

 

1850

1

Hattala, Martin:

Grammatica linguae Slovenicae, collatae cum proxime cognata Bohemica. Auctore Martino Hattala, Archi-Dioecesis Strigoniensis Presbytero, Cooperatore Hodrusbányensi.

- Schemnicii, 1850. Typis Francisci Lorber; 8°; (4) XX 178 (2) s., nová polokožená väzba, obálka voviazaná v zadnej časti; stav: 4-5* (väzba: 5*)

Rizner II, s. 71 (1)

12000 Sk

 

1851

1

Vozár, Samuel:

Hlas od Tatjer

- V. B[anskej] Bystrici, Tlačom Filipa Macholda, 1851; 8°; 62 (2) s., brož.; stav: 4-5* (známky používania, somárske uši), po reštaurovaní podlepená obálka a na okrajoch niekoľkých listov doplnený papier

Rizner VI, s. 145

3000 Sk

 

1852

1

Palárik, Ján:

Ohlas pravdy na „Ohlas strany dáľšeho vydávania Cyrilla a Methoda“ v záležitosti spisovného jazyka slovenského. V čísle 38 Cyrilla a Methoda uverejnený od Jána Paliarika.

- W Pešti. Tiskom Ladislava Lukáča. 1852. Bez vydavateľa; 8°; 84 s., brož.; stav: 4* (natrhnutá obálka)

Rizner IV, s. 2 (3)

900 Sk

1858

1

Concordia. Slovanský letopis. Vydavateli: J. K. Viktorin a J. Palárik

- Budín. 1858; M8°; (1) l. (6) V (1) 386 (2) s., dobová poloplátenná väzba, mramorovaná oriezka; frontispice s vyobrazením pomníka Jána Hollého - ryl Fuchsthaller, tlačil: Frey, 1857, ochranná fólia; stav: 4-5* (väzba 4*)

Rizner I, s. 250

1200  Sk

 

1865

1

[Čierna kniha 1865 – Kláštor pod Znievom]

Smetana, Jozef:

Životopis a zvláštne výjavy v živote Jozefa Smetanu.

- rukopis, 4°; ½ + 6 ½ strany - nedokončený text; - na prvom liste 2 nedatované podpisy: Ludwik V(?)artovics, školdozorca Dolnoturčianskeho okresu a direktor hlavnej školy kláštorskej; Jozef Smetana, správca hlavnej školy a učiteľ IV. triedy; odtlačok pečate RIADITEĽSTVO HLAV. FAR. ŠKOLY V KLÁŠTORE POD ZNIEVOM; - zošit s čistými listami (cca 100 strán), poloplátenná väzba na čiernych kartónových doskách so slepotlačou ČIERNA KNIHA 1865 a s výzdobou; stav: 4-5* (väzba: 4*)

Jozef Smetana (1841-1913), epištolograf a učiteľ, riaditeľ katolíckeho národného gymnázia v Kláštore pod Znievom; SBS V, s. 297-298; - Záznam pravdepodobne vznikol ešte pred založením gymnázia. Životopis končí rokom 1858, pred Smetanovým nástupom do funkcie riaditeľa farskej školy v Kláštore.

3000 Sk

 

2

Lichard, Daniel G.:

Rozhovory o Matici Slovenskej. Naložením prvého zasadnutia výboru Matice Slovenskej spísal Daniel G. Lichard, vyslúžilý professor, spoluzakladateľ Matice Slovenskej a vydavateľ hospodársko-remeselníckych novín ´Obzoru´. Matičných spisov číslo 4.

- V B[anskej] Bystrici, 1865. Na sklade u E. Krčméryho, matičného kníhkupca.; tlač: Karol Goríška, Viedeň; 8°; 40 s., brož.; na titulnom liste odtlačok suchej pečate s emblémom Matice slovenskej; stav: 4-5*

Rizner III, s. 51 (16) – uvádza len variant titulnej strany: Vo Viedni 1865; Liba 43

1000 Sk

 

3

Slovesnosť. III. Ročník. 1865. Kniha Štvrtá. Od januára – decembra. (t. j. od – 24 čísla). Redaktori: Dr. Andrej Radlinský a František Víť. Sasinek.

- V Skalici, 1865. Písmom a tlačou Synov Fr. X. Škarnicla, bez vydavateľa, Skalica; 8°; 480 s., pôvodná celoplátenná väzba; stav: 4-5*     

Rizner V, s. 110

R 1200 Sk

 

1866

1

Černý, Emil:

Slovenská čítanka. Pre gymnasia sostavil Emil Černý, professor na kr. kat. vyšš. Gymnasii baňsko-bystrickom a výborník Matice Slovenskej. Diel I. Druhé opravené vydanie.

- Matičných spisov číslo 2. V Baňskej Bystrici 1866. Na sklade u Eugena Krčméryho, kníhkupca Matice slovenskej. Tlačou Karola Goríška vo Viedni; 8°; VIII 348 (2) s., bez väzby; stav: 4*

Rizner I, s. 288 (1); Liba 34; - náklad: 1500 výtlačkov; - 1. vydanie: 1864

2000 Sk

 

2.

Löbe, Wilhelm:

Hlavnie pravidlá o poľňom hospodárstve. Časť tretia, obsahujúca tretie a štvrté pravidlo. Podľa Viliama Löbe-ovych spisov preložil Andrej Kmeť. Vydáva Ivan Dusarov.

Edícia: Hospodársko-priemyselná knihovna. Sväzok tretí; - V Skalici, 1866. Tlačou Fr. X. Škarnicla Synov; M8°; 96 s., brož.; 1 farebná (!) celostranová ilustrácia (frontispice), niekoľko čb ilustrácií v texte; stav: 5*(!)

Rizner II, s. 378; tento zväzok vyšiel v skutočnosti ako prvý, celé dielo zrejme nebolo vydané; - Jedna z prvých farebných ilustrácií v slovenskej knihe.

2000 Sk

 

1867

1

[Pauliny-Tóth, Viliam:]

Príhlas Matice Slovenskej k národu slovenskému a milovníkom jeho. (...) V Turčianskom Sv. Martine dňa 16-ho jan. 1867. Menom výboru Matice Slovenskej: Viliam Pauliny-Tóth, 1. podpredseda

- Turč. Sv. Martin. Tlačou Jozefa Škarnicla čest. kníhtlačiara Mat. Slovenskej v Skalici. Nedatované (1867?); M4°; 7 (1) s., brož. (bez obálky); stav: 4*

Rizner IV, s. 170 – chybne uvádza ako tlač KÚS; Liba 45

700 Sk

 

2

Penzel, Anton:

Ovocinár na Slovensku. Poučenie o hlavných prácach štepárskych a o spôsobe, jakým by táto zanedbaná ratolesť hospodárska v našich horních krajoch v prospech ľudu udomácniť a zveladiť sa mohla. Na vyzvanie druhého zasadnutia výborového Matice Slovenskej spísal Anton Penzel. Matičných spisov číslo 9.

- V B. Bystrici. Na sklade u E. Krčméryho, matičného kníhkupca. 1867; 8°; 223 (1) s., brož.; čiernobiele ilustrácie v texte; neorez.; stav: 4* (natrhnutá obálka)

Rizner IV, s. 43 (2); Liba 29 - náklad: 3000 výtlačkov

3000 Sk

 

1868

1

Pauliny-Tóth, Viliam:

Besiedky Viliama Paulíny-Tótha. [Slovensko-Národnia Bibliothéka.] Sväzok III.

- V Skalici 1868. Tlačou a nákladom Jozefa Škarnycla, Čestného knihtlačiara Matice Slovenskej.

Rizner I., s. 133

2500 Sk

 

1870

1

Menoslov úradníkov a členov Matice Slovenskej na rok 1870.

- V Turč. Sv. Martine. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. Nedatované (1870-1871); 4°; 25 (1) s. vrátane obálky, brož.; odtlačok suchej pečate s emblémom Matice slovenskej na obálke; stav: 4-5*

Rizner II, s. 193; Liba 63

1500 Sk

 

2

Wolebné Pesničky.

- Wydal Ježibábeľ. Tlačou Minervy, Fabriková ulica č. 89 v Pešti. Nedatované (okolo r. 1870); 12°; 32 s. spolu s obálkou, brož.; stav: 4*

Rizner neuvádza

1000 Sk

 

1870-74

1

[Chrástek, Michal/Černý, Emil/Dobšinský, Pavol]

Sborník slovenských národních piesni, povestí, prísloví, porekadiel, hádanok, hier, obyčajov a povier. Vydáva Matica Slovenská. Sväzok I. - II. Matičných spisov číslo 22 (36).

2 zväzky v 1 (komplet); 1. zväzok: tlač: [Vo Viedni, 1870, Karol Goríška]  Turč. Sv. Martin. Tlačou kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. 1874.; 4°; 214 (8) 144 s., medzi oba diely voviazaný Hlahol 3 a 4 na dvoch dvojlistoch (rytiny), dobová poloplátenná väzba; stav: 4* (chýba titulný list 1. zväzku)

Rizner V, s. 43; Liba 16-17; - II. ročník vyšiel len v jednom, nedokončenom zošite.

4500 Sk

2

2. exemplár druhého zväzku:

brož.; stav: 4*

Rizner V, s. 43; Liba 17; - II. ročník vyšiel len v jednom, nedokončenom zošite.

2000 Sk

 

1871

1

Čajda, Jan/Závodník, Štefan:

Včelár na Slovensku. Sostavený a vypracovaný kroz Jána Čajdu, (...) pomocou Štefana Závodníka, (...) Vydala Matica Slovenská. Matičných spisov č. 26.

- Turč. Sv. Martin. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. 1871; 8°; 92 (2) s., brož.; čiernobiele ilustrácie v texte; stav: 4-5*

Rizner VI, s. 110; Liba 30; - náklad: 1500 výtlačkov

2500 Sk

 

2

Základina Domu Matice Slovenskej roku 1870-71.

- Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok v Turč. Sv. Martine. Nedatované (1871).; 4°; (2) 58 s. s obálkou, brož.; stav: 4*

Rizner VI., s. 172; Liba 64

1500 Sk

 

1872

1

Dobšinský, Pavol:

Úvahy o slovenských povestiach. Spísal Pavol Dobšinský. Vydala Matica Slovenská. Matičných spisov číslo 28.

- Turč. Sv. Martin. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. 1872; 4°; 170 (2) s., brož.; čiernobiele ilustrácie v texte; stav: 4-5*

Rizner I. s. 328 (6), Liba 18 -  náklad: 1300 výtlačkov; Š 68 (643)

3000 Sk

 

1874

1

[Kláštor pod Znievom – slovenské gymnázium]

Pozvanie ku VII. valnému zhromaždeniu patronátu samostatného katolického gymnasiuma v Kláštora pod Zniovom [6. augusta 1874].

- 12. 7. 1874; tlač: Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok v Turč. Sv. Martine; 8°; dvojlist – 3 (1) s., na zadnej strane nedatovaná rukopisná výzva k účasti na VZ adresovaná Jozefovi Škultétymu, stoličnému zememeračovi v Kláštore pod Znievom, podpísaná: Učbársky sbor; stav: 4*

500 Sk

Pozvánka obsahuje list č. 17.263 Augusta Treforta, ministra osvety, adresovaný banskobystrickému biskupovi, datovaný 23. 6. 1874 v Budapešti, v ktorom sú vymenované tzv. podmienky, za ktorých bude škola prevedená z cirkevnej správy pod štátnu. Neskorší vývoj onedlho viedol k zrušeniu jedného z mála slovenských národných gymnázií a spolu s likvidáciou iných inštitúcií (napr. Matice slovenskej) sú tieto kroky všeobecne považované za dôležité udalosti poukazujúce na bezohľadné zaobchádzanie s nemaďarskými národnosťami v Uhorsku.

 

2

Lombardini, Alexander:

Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny. Na základe listín mestského archivu vypracoval Alexander Lombardini.

- Tlačou kníhtlač.-účastin. Spolku. – Nákladom spisovateľovým. 1874; M4°; 74 (2) s., brož.; stav: 4-5*

Rizner III, s. 106

R 1500 Sk

 

3

Ormis, Samuel:

Výchovoveda pre seminaristov a rodičov. Diel prvý. [Chovoveda.] Spisov nakladateľského spolku sväzok I. – Diel druhý. Učboveda.

- 2 zväzky (komplet): 1. Vo Veľkej Revúci. Majetok nakladateľského spolku, 1871; 2. Vo Veľkej Revúci. Nákladom Samuela Ormisa, 1874; 8°; (2) 249 (5) + (2) 225 (3) s., jednotné brožované, neorezané; stav: 4-5*

Rizner III, s. 336 (7)

spolu: 1500 Sk

 

 

1875

1

Sasinek, František Víťazoslav:

Die Slowaken. Eine Ethnographische Skizze von Franz V. Sasinek.

- Turec Sct. Martin, Druck des Buchdruckerei-Actien-Vereins (KÚS), 1875; 8°; 33 (1) s., brož.; stav: 4-5*

Rizner V, s. 13 (35); Š 446

R 500 Sk

 

 

1881

1

Fekete, Lajos:

Rozhovor o novom lesnom zákone. Prostonárodné oboznanie sa s novým zákonom, údom stoličným, spravujúcim výborom, lesným majiteľom, obecným rychtárom, a vôbec všetkým, ktorí sa zákonom tým oboznať chcú, ale dostatočnou vedomosťou v lesnom hospodárstve nevládzu. Sopsal Ludevít Fekete, professor na lesnej královskej akademi. Pôvodno uverejnené v reči maďarskej v novinách ´Erdélyi Gazda´ ročníku 1880.  Vydal Sedmohradský hospodársky spólok v Kološváre 1880.

- Do slovenčiny preložil a vydal hospodársky spolok pre údolie Ňitry. V Nedanovcách, roku 1881; 8°; 72 s., brož.; stav: 4*

Rizner I, s. 386

700 Sk

 

1882

1

Kompánek, Jozef:

Kázne sviatočné

- Turč. Sv. Martin. Tlačou kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku. Nákladom spisovateľovým. 1882; 8°; 310 (4) s., dobová poloplátenná väzba; stav: 4-5*

Rizner IV, s. 412 (4)

R 800 Sk

 

1883

Kohút, Jozef:

Cvičebník. Príručná kniha pre hasičov. Napísal Jozef Kohút, veliteľ dobrovoľného hasičského sboru v Turč. Sv. Martine

Prvé vydanie; - Turč. Sv. Martin. Nákladom spisovateľovým. 1883; 8°; 76 s., brož.; niekoľko schématických ilustrácií v texte; stav: 3-4*

Rizner II, s. 388, Š 45

1000 Sk

 

1884

1

Sasinek, František Víťazoslav:

Sv. Method a Uhorsko. Pojednáva Fr. V. Sasinek. Čistý dôchodok v prospech slov. štud. mládeže.

- Turč. Sv. Martin; Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. Nákladom spisovateľovým. 1884; 8°; 19 (1) s., brož.; stav: 4-5*

Rizner V, s. 13 (39); Š 452

R 400 Sk

 

 

1885

1

Životopisný nástin slavného slovenského básnika Jána Hollého s krátkou zprávou o jeho spisoch. Dľa Jozefa Viktorína k tomuto vydaniu usporiadal vrúcny jedon ctiteľ osláveného pevca.

- V Trnave, 1885. Tlačou a nákladom Adolfa Horovitza; 8°; 20 s., brož.; stav: 4-5*

Rizner neuvádza. Autor neidentifikovaný.

400 Sk

 

2

2. exemplár

stav: 4* (obálka: 3-4*)

200 Sk

 

Sasinek, František Víťazoslav:

Arpád a Uhorsko. Pojednáva Fr. V. Sasinek.

- Turč. Sv. Martin. Tlačou knihtlačiarskeho účastinárskeho spolku. Nákladom spisovateľovým. 1885; 8°; 48 s., brož.; stav: 4-5*

Rizner V, s. 15 (40); Š 447

R 500 Sk

 

1886

1

Očitý svedok(?):

Slovenské povstanie z roku 1848/9. Na základe pravdy a skutočnosti sostavil Očitý svedok.

- (Náklad spisovateľa.) V Trnave. Tlačou a na sklade Adolfa Horovitza. 1886.; 8°; 75 (1) s., brož.; stav: 4-5* (obálka: 4*)

Rizner neuvádza; - pseudonym sa v Ormisovom Slovníku slovenských pseudonymov (1944) pripisuje V. Šrobárovi, ktorý mal v tom čase 19 rokov a pravdepodobne nie je autorom tejto knihy

R 1000 Sk

 

1887

1

Katalog výstavky slovenských výšivok, usporiadanej Živenou, spolkom slovenských žien. V Turč. Sv. Martine v mesiaci auguste 1887. roku. - Dňa 3. augusta otvorená výstavka trvá do 1. septembra t. r.

- Turč. Sv. Martin. Tlačou: Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku. 1887; 8°; (48 ) s., brož.; stav: 4* (chýba predná časť obálky)

Rizner: III, s. 328 (uvádza chybný počet strán)

200 Sk

 

2

Sasinek, František Víťazoslav:

Ulfilas a glagolské písmo. Rozjímá Fr. V. Sasinek.

- V Praze. Na skladě u Fr. A. Urbánka, knihkupce. 1887; prvé vydanie – dotlač (?); 8°; 50 s., brož.; stav: 4-5*

Rizner V, s. 13 (44) – rok vydania 1886, ďalšie vydania neuvádza; na zadnej strane obálky Urbánkova ponuka na knihy (medzi iným uvádza Sasinkove Záhady dějepisné, zošity č. 1 a 2, ktoré vyšli v roku 1886, ale neobsahuje zošity 3. a 4., datované 1887)

R 1000 Sk

 

1888

1

Škultéty, Jozef:

Pamiatka Dr. Jozefa M. Hurbana. Jeho život a účinkovanie, pohrab dňa 23. februára 1888, reči a trúchlospevy na pohrabe: objasnenie jeho poslednej pravoty. Sostavil Jozef Škultéty.

- V Turč. Sv. Martine. Tlačou kníhtlač. účast. spolku. Nákladom zvláštneho výboru. 1888; 8°; 52 s., brož.; frontispice s reprodukciou rytiny s portrétom Hurbana; stav: 4-5*

Rizner V, s. 228 (7)

1000 Sk

 

1889

1

Škultéty, Augustín Horislav:

Pamäti slov. ev. a. v. gymnasia a s ním spojeného učiteľského semeniska vo Veľkej Revúci. Na základe hodnoverných listín pomocou priateľov usporiadal sostavil a vydal August Hor. Škultéty, evanjelický farár a správca tohože gymnasia.

- V Ružomberku. Tlačou Karla Salvu. Nákladom vydavateľovým. 1889; M4°; 270 (2) s., pôvodná červená celoplátenná väzba; stav: 4-5* (väzba: 4* - uvoľnená, menšia perforácia na prednej aj zadnej doske

Rizner V, s. 226 (10)

1000 Sk

 

1890

1

Vlček, Jaroslav:

Dejiny literatúry slovenskej

Prvé vydanie; - V Turč. Sv. Martine. Tlačou Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolu. Nákladom vlastným. 1890; 8°; (8) 278 (2) s., nepôvodná poloplátenná väzba; stav: 4-5*

Rizner VI, s. 137

500 Sk

 

1891

1

Bánik, Juraj:

Slobodné kráľovské mesto Zvolen. Opis historicko-topografický. Napísal Juraj Bánik, notár slob.kráľ. mesta Zvolena.

- Turč Sv. Martin; Tlačou kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. 1891; M4°; 92 (4) s., brož; vložený účtenka ku knihe s dvojriadkovým textom: ´Dovolujeme si poslať Vám túto knižku dúfajúc, že sa Vám tým zavďačíme´ a podpisom [Žigmunda] Pauliny-Tótha, datovaný 6. 10. 1891,  stav: 4-5*

Rizner I, s. 82; Žigmund Pauliny-Tóth (1865-1906), syn Viliama Pauliny-Tótha: SBS IV, s. 413

R 3000 Sk

 

2

Pravdivá odpoveď na otázku: Čo sa robí v evanjelickej cirkvi ev. augsb. vyzn. v Uhorsku? Ako odveta a opravenie nepravdivej odpovedi ktorú na túže otázku napísal dákysi Milovník Boží – vraj. V Turč. Sv. Martine. Podáva viac milovníkov pravdy.

- V Nitre. Vlastným nákladom. Tlačou Štefana Huszár. 1891; 8°; 44 s., brož. (bez obálky); stav: 4-5*

Rizner III, s. 323-324; - Reakcia na spis Michala Bodického (pseud. Milovník Boží) z r. 1891 (Rizner I, s. 158, č. 4)

500 Sk

 

1892

1

Zadumený (vl. m. Osvald, František Richard):

Pamiatka na štyridsaťročie literárnej činnosti Franka Víťazoslava Sasinka, kňaza katolíckeho. Sostavil a vydal Zadumený.

- V Ružomberku 1892. Tlačou Karla Salvu. Nákladom vydavateľovým; 8°; (1) l., 53 (3) s.; brož.; frontispice s portrétom F. V. Sasinka; stav: 4-5*

Rizner III, s. 346 (32)

400 Sk

 

1893

1

Kordoš, Michal:

Merník pre školu a dom menovite, pre národ. učiteľov, seminaristov, priemyseľníkov, hospodárov a obchodníkov ako i pre priemyselné a opakovacie školy. (...) Napísal Gustáv Kordoš. So 185 drevorezmi.

- V Ružomberku. Tlačou a nákladom knítlačiarne Karla Salvu. 1893.; 8°; 198 (6) s., brož., nerozrezané; stav: 4-5*

Rizner II, s. 420 (19); - Obsahuje v sebe: Základy praktičnej merby, a síce: spôsob kreslenia, vykolkovania a vymeriavania prímych a krivých čiar; spôsob nivellisovania; kreslenie a vymeriavanie uhlov; vlastnosti a sostrojovanie pravidelných a nepravidelných shodných a podobných troj-, štvor-, a viacuhelníkov ako i bymeriavanie ich obvodu a štvorcového obsahu; rozlúštenie niekoľkých meričských úloh na shodnosti a podobnosti trojuhelníkov sa zakladajúcich; sostrojovanie menšieho merťucu na základe podobnosti trojuhelníkov; kreslenie a vymeriavanie priamočiarych figúr čili obrazcov dľa zmenšeného merťuchu; vymeriavanie štvorcového obsahu kruhu, kruhového odseku a výseku; vymeriavanie povrchu krychiel či kociek[,] prisiem, pyramíd a pyramídnej kypty, potom válca, kužla, kuželovej kypty a gule, guľového odseku a výseku; vymeriavanie kubičného obsahu: pravouhlastých, válcovitých, kuželovitých a guľatých telies; vypočítavanie váhy telies z ich kubičného obsahu a pomernej váhy; vymeriavanie pltného a klátového dreva atď. všetko na základe názoru a početných z praktického života vzatých úloh.

2000 Sk

 

1893-1895

1

[Slovenské učené tovarišstvo/Osvald, František Richard]:

Tovaryšstvo - Sborník literárnych prác v storočnú pamäť prvého Učeného slovenského tovaryšstva - usporiadal a z pomoci priateľov slovenskej spisby vydal Fr. Richard Osvald. I. – (II.)

2 zväzky (z 3); - V Ružomberku. Tlačou kníhtlačiarne Karla Salvu. 1893 (- 1895); čb vyobrazenia, fotografie, faksimílie rukopisov a podpisov v texte; 4°; 344 s., (2) l. + 318 (2) s., brož.; - stav: 4-5* (obálky: 4*)

Rizner VI, s. 42

spolu: 6000 Sk

 

 

1895

1

Francisci, Ján:

Nákres povstania, ustrojenia, vyvinovania sa a výsledku účinkovania kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku v Turč. Sv. Martine a jeho kníhtlačiarne za prvých dvadsažpäť rokov (1870-1894) jeho jestvovania. Sostavil a dňa 17. marca 1895 vydržiavanému valnému shromaždeniu predložil Ján Francisci, predseda tehože spolku. Vytlačiť a spolkovým účastinárom rozposlať uzavrelo tože valné shromaždenie.

- Turč. Sv. Martin. Kníhtlačiarsky účastinársky spolok. 1895.; 8°;  42 (2) s., 1 nečíslovaný dvojlist (vložený) so Súvahou k 30. 12. 1894, brož.;; stav: 4-5*

Rizner I., s. 404 (13)

R 500 Sk

 

2

[Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok/KÚS]

Soznam kníh a bežných tiskopisov skladu kníhtlačiarsko-účastin. Spolku v Turč Sv. Martine. Júni 1895.

- (KÚS, Martin); 4°; 1 dvojlist; stav: 4-5*

Rizner neuvádza

R 100 Sk

 

3

Sasinek, František Víťazoslav:

Dejepis Slovákov. Napísal Fr. V. Sasinek.

- Ružomberok. Tlačou a nákladom Karla Salvu. 1895; prvé vydanie; Dejepisná bibliothéka – Sošit prvý; 8°; 49 (3) s., brož.; stav: 4-5*

Rizner I, s. 133; - v tejto edícii vyšiel o rok neskôr už len titul: Sasinek: Država veľkomoravská, 1896

1000 Sk

4

2. exemplár:

stav: 4-5*

R 1000 Sk

 

 

1896

1

Bielek, Anton:

Náš ľud, jeho biedy a ako mu treba žiť. Úprimné rady tým, ktorým ešte poradiť možno, lebo ´komu niet rady, tomu niet pomoci´.

- Turčiansky Sv. Martin. Tlačou Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. Nákladom vydavateľovým. 1896; Druhé vydanie; 8°; 24 (8) s. spolu s obálkou, brož.; reklamná príloha na nečíslovaných listoch; stav: 4-5*

Rizner I, s. 134 (5) – prvé vydanie v tom istom roku, neuvádza nečíslované strany

500 Sk

 

2

Anonymný autor:

Ide Tatár! To jest blíža sa voľby ablegátov. Do daru na millenium striezlivým občanom vlasti podáva jeden úd ľudovej strany.

- Budapešť, 1896. Tlačou kníhtlačiarne Svätého Gerharda.; 8°; 47 (1) s., brož. (bez obálky); stav: 4-5*

Rizner II, s. 217

700 Sk

 

3

Sasinek, František Víťazoslav:

Historický katechizmus pre Slovákov. Napísal Fr. V. Sasinek.

- Ružmberok, Tlačou a nákladom kníhtlačiarne Karla Salvu. 1896; prvé vydanie; 8°; 17 (3) s., brož.; stav: 4-5*

Rizner V, s. 14 (61)

R 500 Sk

 

1897

1

Storočná pamiatka narodenia Štefana Moysesa (...) 1797-1897

- Turčiansky Sv. Martin. Vydanie Knihkupecko-nakladateľského spolku. 1897; 8°; (1) l., 191 (1) s., pôvodná modrá celoplátenná väzba, frontisp. S fotografickým portrétom Š. Moyzesa; stav: 4* (na titulnej strane nad impresom vystrihnutý obdĺžnik cca 1x3 cm, korpus uvoľnený z väzby)

Rizner V, s. 176

150 Sk

 

1898

1

Sasinek, František Víťazoslav:

Panoráma. Objasňuje Fr. V. Sasinek. Vydáva Martin Kollár, farár v Nádaši, red. Katol. Novín.

- V Trnave. Tlačou a nákladom Adolfa Horovitza. 1898/9; edícia Zábavno-Poučná Záhradka, Sošit IX.; 8°; 100, IV s., brož.; stav: 4*

Rizner VI., s. 169 – uvádza rok vydania 1899 a tento je vytlačený aj na obálke, impresum na titulnej strane udáva rok 1898

1000 Sk

 

1900

1

Mičátek, Ľudovít A.:

Differenciálny slovensko-ruský slovník s troma prílohami a skrátená mluvnica slovenského jazyka s krátkym úvodom. Sostavil Ľ. A. Mičátek.

- Turčiansky Sv. Martin. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. 1900; 8°; (2) IV 332, 102 (2) s., dobová poloplátenná väzba, červená oriezka; stav: 4-5* (väzba 4*, niekoľko listov uvoľnených); predný list neorezanej obálky vložený

Rizner II, s. 199 (2), Hayeková 139-140

1000 Sk

 

2

XVI. zákonný článok z r. 1900 o pomocnej pokladnici pre gazdovských robotníkov a sluhov. Vydalo: Uh. kr. ministerstvo vnútra (Redakcia Országos Törvenytár-u.) Úradné vydanie.

- Budapest, 1900. Tlačou Peštianskej kníhtlačiarskej akciovej spoločnosti; 12°; 34 s., brož.; okrúhla pečiatka ministerstva vnútra (Magyar Királyi Belügyminister) na titulnej strane; stav: 4-5*

Rizner VI,  s. 175 – uvádza len časopisecké vydanie (Vlasť a Svet XI, 1900, č. 41-45)

500 Sk

 

3

[Vajanský] Hurban, Svetozár Miloslav:

Politický process 28 Slovákov a Sloveniek pre búrenie, jehož záverečné pojednávanie bolo pred kráľ. súdnou stolicou v Baňskej Bystrici dňa 4. a 5. januára 1900. Verne dľa stenografických zápisiek sostavil Svetozár Hurban Vajanský.

- Turčiansky Sv. Martin. Tlačou kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku. 1900; M8°; (2) 110 s., brož.; stav: 4-5*

Rizner II, s. 166 (23)

R 1000 Sk

2

2. exemplár:

stav: 4-5* (obálka: 4*)

1000 Sk

 

 

1901

1

Vrbina, Vácslav (vl. m. Izák, Gustáv):

Slováci, koho voliť?

- Turčiansky Sv. Martin. Nákladom pôvodcovým. 1901. Tlač: KÚS, Martin; 8°; 24 s., brož.  (bez obálky); stav: 4-5*

Fedor 770

500 Sk

 

1902

1.

Výstraha proti suchotám. Vydáva: Uhorské kráľovské ministerium vňútorných záležitostí.

 - Budapest, 1902. Schmidl Sandor, kniškova tlačarna, Szerecsen-utca 6; M8°; 13 (3) s., brož.; stav: 4-5*

Fedor 2472

200 Sk

 

1903

1.

Bujna, Martin:

Amerika, zem zasľúbenia alebo o sťahovaní sa nášho ľudu do Ameriky. Napísal a predniesol svojím milým cirkevníkom, a podáva k poučeniu a výstrahe vôbec sťahovať sa obmýšľajúcim Martin Bujna, farár.

- Ružomberok. Tlačou a nákladom kníhtlačiarne Salva et Herle. 1903; 12°; (4) 67 (1) s., brož.; stav: 4-5*

Fedor 281, Š 3

600 Sk

 

1904

1

Gašparík-Leštinský, Jozef:

Dĺžeň, mäkčeň a ypsilon. Návod ako možno za tri dni naučiť sa správne po slovensky písať. Napísal J. G. Leštinský

Prvé vydanie; - Turčiansky Sv. Martin. Tlačou a nákladom J. Gašparíka, kníhkupca a kníhtlačiara. 1904; 12°; 50 (2) s., brož.; stav: 5*

Fedor 569 – chybne uvádza ako 2. vydanie

800 Sk

 

1905

1

Soznam slovenských kníh, ktoré má na sklade J. Gašparík, knižný a papierový obchod v Turč. Sv. Martine

- bez vydavateľských údajov; nedatované (okolo r. 1905); 5 voľných listov; stav: 4*

Fedor neuvádza

20 Sk R

 

 

1906

1

[Vajanský] Hurban, Svetozár Miloslav:

Ružomberský kriminálny process proti Andrejovi Hlinkovi a spoločníkom. Pojednávaný pred ružomberskou kráľ. súdnou stolicou od 26. novembra do 6. decembra 1906. Napísal Svetozár Hurban Vajanský. (Výťah z Národných Novín.)

- Turčiansky Sv. Martin. Tlačou Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. 1906; 8°; 135 (1) s., brož., nerozrezané; stav: 4-5*

Fedor 2388

R 1500 Sk

 

1906-1910

1

Botto, Július:

Slováci. Vývin ich národného povedomia. Dejepisný nákres. [Sväzok I.-II.]

- 2 zväzky; - 1. zväzok: Turčiansky Sv. Martin. Vydanie Kníhkupecko nakladateľského spolku. 1906; 2. zväzok: Turčiansky Sv. Martin. Nákladom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku. 1910; 8°; (8) 263 (1) + 160 s., brož.; na titulnej strane podpis Osipa Gavriloviča Pazúrskeho, nedatovaný (Viedeň?); stav: 1. zv. 4*, 2. zv. 3-4* a chýbajú strany 161-179 a 3 nečíslované

Fedor 249-250

R 600 Sk

 

1908

1

[Hurban, Vladimír Svetozár/VHV] V. H.:

Černovský process. Pojednávaný od 2. do 10. marca 1908 pred kr. súdnou stolicou v Ružomberku. Sostavil V. H. (Odtlačeno z Národných Novín.

- Turčiansky Sv. Martin. 1908. Nákladom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku; 8°; 90 s., brož., stav: 4*

Fedor 738

R 900 Sk

2

2. exemplár:

stav: 4*

900 Sk

 

1910

1

[včelárstvo – šariština] Žebrácky, Gejza:

Pčolarstvo – kratka nauka o pčoloch pre vichodnoslovenski ľud napisal a s podporovaňom Šarišskeho Gazdovskeho spolku vidal Zsebráczky Géza, pľeban obci Palocsa (Sáros).

 - Eperjes (Prešov). Tlačiareň Kósch Árpád-a. 1910; 8°; 43 (5) s., brož.; množstvo čiernobielych ilustrácií; lokálna reklama; stav: 4-5*

Fedor neuvádza; o autorovi: SBS VI, s. 491; LKKOS, stĺpec 1544

1500 Sk

 

1910-1911

1

[KÚS]

Soznam kníh, ktoré dostať u firmy Kníhtlačiarsky a účastinársky spolok v Turčianskom Svätom Martine. Kníhtlačiareň, kníhkupectvo a sklad. Vydavateľstvo: Národných novín, Národného hlásnika, Slovenských pohľadov a Živeny. (...)

- Tlačil Kníhtlačiarsky účastinársky spolok v Turčianskom Sv. Matine. 1910/11; 8°; 32 s., brož.; stav: 4-5*

Fedor 2619

R 150 Sk

 

1913

1

Pražák, Albert:

Sámo Tomášik.

- 1913. Knihtiskárna dra Ed. Grégra a syna v Praze. Nákladem vlastním; 8°; 31 (1) s., brož., obálka namiesto titulného listu; stav: 4-5*

Fedor s. 300 (641.5)

200 Sk

 

 

 

Periodiká – časopisy, noviny, letopisy, zborníky a pod.

 

1845-1846

1

Štúr, Ľudovít:

Orol Tatránski. Od 1. Klasna 1845 do 30. Lipna 1846. Ročník I. Usporaduvaní a vidávaní od Ludevíta Štúra.

- Neúplný ročník: čísla 1-22 (z 34); - V Prešporku. V tlačjarňi Karola Fridricha Wiganda; 4°; (4)  176 s., dobová poloplátenná väzba; dvojlist s titulnou stranou a obsahom a čísla 21-22 vložené; stav: 4-5*

Rizner III, s. 338

R 4000 Sk

 

1852

1

Radlinský, Andrej:

Poklady kazateľského rečníctva vo spolku s mnohými vysokoučenými Spolupracovateľ-mi z velebného Duchovenstva usporäduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský (...) Druhý ročník. Sväzok I. Kázne od 1. nedele adventnej až do nedele svätodušnej a kázne príležitostné.

- V Budíne. Tiskom Martina Bagó1852; 8°; 206 (2) s., brož., chýba predná obálka a chrbát; stav: 4*

Rizner IV, s. 127

R 2500 Sk

 

1857

1

Lichard, Daniel:

Časník. Národní česko-slovanský obrázkový kalendář pro všechny stavy, na obyčejný, 365 dnů mající rok Páně 1857. Domové pokladnice běh nový. Ročník 2. Sepsal Daniel Lichard (...).

- Ve Vídni. Tiskem L. C. Zamarského (...); 8°; (1) l., 311 (3) s., brož. bez obálky; litografický čiernobiely frontispice s portrétom Ĺ. Štúra, čiernobiele ilustrácie v texte; na frontispice nedatovaný podpis Tiroler de Moskotz; stav: 4*

Rizner II, s. 286; Kipsová 13; - celkovo vyšli 3 ročníky

1000 Sk

 

1860-1867

1

[Dobšinský, Pavol:]

Sokol. Časopis pre krásno a umenie.

a)       Ročník I. Od počiatku Mája do konca Prosinca 1860. Redaktor a Vydavateľ Pavel Dobšinský, professor reči a literaúry slovenskej na ev. Lyceum v B. Štiavnici.

- Čísla 1-3, 6-24; - V Štiavnici. Tlačou Fraňa Lorbera; 4°; s. 1-28, 45-202 na voľných listoch vložených do dvojlistu s obsahom ročníka; stav: 4*

[Pauliny-Tóth, Viliam:]

Sokol. Obrázkový časopis pre zábavu a poučenie.

b)      [Ročník] I. 1862. Zodpovedný redaktor a vydavateľ Vilém Paulíny-Tóth.

- Čísla 1-12 (celý ročník); - V Budíne, 1862. Písmotiskom Martina Bagó; 4°; 484 (4) (12) s., dobová poloplátenná väzba; 3 dvojlisty s notovými prílohami Hlahol (rytiny), vložený dvojlist s obsahom ročníka; stav: 5* (väzba: 4*)

c)       [Ročník] II. 1863. Zodpovedný redaktor a vydavateľ Vilém Paulíny-Tóth.

- Čísla 1-24 (celý ročník); - Čísla 1-13 vyšli: V Budíne, 1863, Tiskom Martina Bagó; - Čísla 14-24 vyšli: V Skalici, 1863. Rychlotiskom Fr. X. Škarnycla synov; 4°; 570 (4) (4) s., dobová poloplátenná väzba; 1 dvojlist s notovou prílohou Hlahol (rytina), vložený dvojlist s obsahom ročníka; stav: 4-5* (väzba: 4*)

d)      [Ročník] IV. 1865. Zodpovedný redaktor a vydavateľ: Viliam Paulíny-Tóth.

- Čísla 1-24 (celý ročník); - V Skalici, 1865. Písmom a tlačou Synov Fr. X. Škarnicla; 4°; (4) 476 s., dobová poloplátenná väzba; vložený dvojlist s obsahom ročníka; stav: 4-5* (väzba: 4*)

e)       [Ročník] V. 1866. Zodpovedný redaktor a vydavateľ: Viliam Paulíny-Tóth.

- Čísla 1-24 (celý ročník) + propagačné číslo na daný rok; - V Skalici, 1866. Písmom a tlačou Synov Fr. X. Škarnicla; 4°; (4) 436 (4) s., dobová poloplátenná väzba; vložený dvojlist s obsahom ročníka; stav: 4-5* (väzba: 4*)

f)        [Ročník] VI. 1867. Zodpovedný redaktor a vydavateľ: Viliam Paulíny-Tóth.

- Čísla 1-24 (celý ročník); - V Skalici, 1867. Písmom a tlačou Synov Fr. X. Škarnicla; 4°; (4) 384 s., dobová poloplátenná väzba; vložený dvojlist s obsahom ročníka; stav: 4-5* (väzba: 4*)

Pauliny-Tóthov Sokol je bohato ilustrovaný

Rizner V, s. 122-123

spolu: 20000 Sk

 

1863

1

[Lichard, Daniel:]

Domová pokladnica: Národný slovenský obrázkový kalendár na obyčajný, 365 dní majúci rok Pána 1863. Obnoveného behu knihy Ročník I. Vydáva Daniel Lichard (...)

- V uhor. Skalici. Písmom a tlačivom Fr. X. Škarnicla; 8°; 356 s., pôvodná kartónová väzba; čiernobiele ilustrácie v texte; stav: 4* (väzba 3*)

Rizner II, s. 287; Kipsová 24;  - prvý z dvoch ročníkov

1800 Sk

 

1864-1873

1

Letopis Matice slovenskej,

19 zväzkov – všetky (!)

a)       v tisícročnú pamäť pokresťančenia Slovákov a zavedenia písemnosti slovanskej MDCCCLXIII. založenej. Ročník prvý. Z naloženia prvého valného shromaždenia tejže Matice sostavil Michal Chrástek, tajomník Matice Slov. Matičných spisov číslo I.

- Vo Viedni, 1864. Tlač Karola Goríška; 4°; VIII 103 (1) s., brož., odtlačok suchej pečate so znakom Matice slovenskej na titulnom liste; stav: 4*

b)      Ročník II. Matičných spisov číslo 5.

- Turč. Sv. Martin. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. 1870; M4°; ( 4) 60  s., brož.; stav: 4* (chýba pravý dolný roh obálky, tlač nezasiahnutá)

c)       Ročníka III-ho a IV-ho Sväzok I. (-II). Sostavil Viliam Pauliny-Tóth. Matičných spisov číslo 11 (14)

- 2 zväzky (komplet); - V B. Bystrici 1867. Na sklade u E. Krčméry – ho, matičného kníhkupca; Tlač: Jozef Škarnicel, Skalica; M4°; 160 7 (1) + 120 s., brož., odtlačok suchej pečate so znakom Matice slovenskej na titulnom liste; stav: 4-5*

d)      Ročník V. Sväzok I. (-II). Sostavil Viliam Pauliny-Tóth. Matičných spisov číslo 15 (17)

- 2 zväzky (komplet); - V B. Bystrici 1868. Na sklade u E. Krčméry – ho, matičného kníhkupca; Tlač: Jozef Škarnicel, Skalica; M4°; 94 + 145 (1) s., (4) listy s obrazovou prílohou, brož., zväzok 1: odtlačok suchej pečate so znakom Matice slovenskej na titulnom liste, zväzok 2: tlačený emblém Matice; stav: 4*

e)       Ročník VI. Sväzok I. (-II). Sostavil Viliam Pauliny-Tóth. Matičných spisov číslo 18 (-19)

- 2 zväzky (komplet); - V B. Bystrici 1869. Na sklade u E. Krčméry – ho, matičného kníhkupca; Tlač: Jozef Škarnicel, Skalica; M4°; 62 s. (1) dvojlist s obrazovou prílohou + 120 s., brož.; na ilustrovanom dvojliste Zápola Velestúrová s nápisom rúnoslovanským na pomedzí Smrčníku medzi B. Bystricou a Kremnicou, kreslila: Boh. Klemensovna, tlač: Farský, Praha; stav: 4*

V 1. zväzku chýbajú s. 3-14. V 2. zväzku v ľavom dolnom rohu odtrhnuté listy na s. 101-120, miestami chýba tlačený text.

f)        Ročník VII. Sväzok I. (-II). Sostavil Viliam Pauliny-Tóth. Matičných spisov číslo 21 (23)

- 2 zväzky (komplet); - 1. zväzok: V B. Bystrici 1870. Na sklade u E. Krčméry – ho, matičného kníhkupca; Tlač: Jozef Škarnicel, Skalica; 2. zväzok: Turč. Sv. Martin. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. 1870; M4°; 112 + 103 (1) s., brož.; bez obrazovej prílohy (1 list); stav: 4-5*

g)       Ročník VIII. Sväzok I. (-II). Sostavil Viliam Pauliny-Tóth. Matičných spisov číslo 24 (27)

- 2 zväzky (komplet); - Turč. Sv. Martin. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. 1871; M4°; 95 (1) + 126 (2) s., brož.; stav: 4-5*

h)      Ročník IX. Sväzok I. (-II). Sostavil Viliam Pauliny-Tóth. Matičných spisov číslo 29 (31).

i)        - Turč. Sv. Martin. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. 1872; M4°; 96 + 119 (1) s., brož.; stav: 4-5*

j)        Ročník X. Sväzok I. (-II.) Sostavil Viliam Pauliny-Tóth. Matičných spisov číslo 32 (34).

- Turč. Sv. Martin. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. 1873; M4°; 96 + 103 (1) s., brož.; stav: 4-5*

k)      Ročník XI. Sväzok I. Sostavil Viliam Pauliny-Tóth. Matičných spisov číslo 35. Sväzok II. Sostavil Franko V. Sasinek. Matičných spisov číslo 38.

- Turč. Sv. Martin. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. 1873; M4°; 128 + 143 (1) s., brož.; stav: 4-5*

l)        Ročník XII. Sväzok I. Sostavil Franko V. Sasinek. Matičných spisov číslo 40.

- Turč. Sv. Martin. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. 1875; M4°; 96 + 103 (1) s., brož.; stav: 4* (pravé dolné rohy od s. 93 chýbajú, od s. 107 chýba aj časť tlače)

Rizner III, s. 38-41; Liba 1-11

cena spolu: 40000 Sk

 

1865-1866

1

[Bobula, Ján Nepomuk]

Junoš. Mravňozábavný mládeži venovaný časopis. Ročník I. Redaktor a vydavateľ Ján Nep. J. Bobula, dipl. staviteľ.

- Čísla 1-9 (všetky); - V Pešti 1865/6. Tlačou Horňánskeho a Hummela; 4°; (2) 152 s., dobová poloplátenná väzba, mramorovaná oriezka; stav: 4-5* (väzba: 4*); posledný list so stranami 151/2 je vytlačený na dvojliste s titulnou stranou ročníka pred 1. stranu 1. čísla

Rizner II, s. 270

2000 Sk

 

1866

1

[Lichard, Daniel]

Obzor. Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život. Ročník 4. Odpovedný redaktor a vydavateľ Daniel G. Lichard.

- Celý ročník: čísla 1-36; - V Skalici. Tlačou Synov Fr. X. Škarnycla; 4°; (4) 288 s., dobová poloplátenná väzba; čb ilustrácie v texte; stav: 4-5* (väzba: 4*)  

Rizner III, s. 320

3500 Sk

 

1869

1

Malý národní kalendár, na obyčajný, 365 dní majúci rok po narodení Krista Pána 1869. Vydáva Matica Slovenská. Ročník II. Matičných spisov číslo 16.

- V Baň. Bystrici, 1869. Na sklade u E. Krčméryho, matičného kníhkupca. Tlač: synovia F. X. Škarnicla, Skalica; 4°; 64 s., brož.; kalendárová známka (6 Kr.) s pečiatkou na titulnej strane vedľa emblému Matice; stav: 4*                     

Rizner II, s. 288; Liba 39; Kipsová 171

1500 Sk

 

1870-1879

1

[Kalinčiak, Ján/Sytniansky, Andrej/Ferienčík, Mikuláš Štefan]

Orol. Časopis pre zábavu a poučenie.

a)       Ročník I. Číslo 1. [– 12.]

- Celý ročník - V T. Sv. Martine. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. 1870; 4°; 388 s., voľné listy vložené do dvojlistu s obsahom; stav: 4-5* (dvojlist s obsahom: 3*)

Ján Kalinčiak bol redaktorom čísel 1-5, po jeho smrti sú v 6. čísle uvedení ako dočasní redaktori A. Sytniansky a J. Nedobrý, od č. 7 sa stal redaktorom a vydavateľom A. Sytniansky

b)      Ročník VII. Číslo 8. 1876. Zodpovedný redaktor Andrej Truchlý-Sytniansky

- neúplné číslo: s. 209-216; KÚS, Martin; 4°; 8 s., stav: 4*

c)       Ročník VIII. Čísla 4 [7-11]. 1877. Zodpovedný redaktor Andrej Truchlý-Sytniansky

- neúplný ročník; KÚS, Martin; 4°; s. 97-116; 173-180; 209-216; 229-236; 273-280, 285-292 [= spolu 60 strán z 336]; voľné listy; stav: 4*

d)      Ročník IX. Čísla 1. [-12.] 1878. Zodpovedný redaktor Andrej Truchlý-Sytniansky [S. J. Zachej a Mikuláš Št. Ferienčík]

- Celý ročník (komplet); KÚS, Martin; 4°; (4) 340 s.; dobová poloplátenná väzba; na začiatku vložený dvojlist s titulnou stranou a obsahom ročníka; stav: 5* (väzba: 4*)

- A. Truchlý-Sytniansky bol redaktorom čísel 1-3, M. Ferienčík spolu s J. S. Zachejom redigovali čísla 4-8, od čísla 9 sa stal redaktorom, majiteľom a vydavateľom M. Ferienčík.

e)       Ročník X. Čísla 1 [-11]. 1879. Zodpovedný redaktor a vydavateľ Mikuláš Št. Ferienčík

- neúplný ročník; KÚS, Martin; 4°; s. 3-32; 33-56; 73-96; 97-128; 129-136, 145-160; 161-192; 194-224; 225-232, 235-238, 241-256; 257-288; 289-320; 311-352 [= spolu 322 strán z 380]; voľné listy; stav: 4*

Úplné čísla: 4, 6, 7, 9, 10, 11

Rizner III, s. 338

spolu: 9000 Sk

     2

     2. exemplár 

     Ročník IX. Čísla 1 [3, 9-11]. 1878.

- neúplný ročník; KÚS, Martin; 4°; s. 1-28; 57-84; 225-232; 253-260, 269-276; 281-312 [= spolu 108 strán z 340]; voľné listy; stav: 4*                                    Úplné čísla: 1, 3, 11

600 Sk

3

2. exemplár

Ročník IX. Číslo 1. 1878.

     - neúplné číslo: s. 1-16, 19-28 (=26 strán z 28); stav: 4*                   

100 Sk

 

1872

1

*Živena. Národní Almanach. Vydala Živena, spolok slovenských žien. I.

1. zväzok z 2; - Turč. Sv. Martin. Tlačou Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. 1872; 8°; 232 (4) s., brož.; stav: 4-5*

Rizner Vi, s. 260

3000 Sk

* prebieha kompletizácia

 

 

 

1874

1

Dunaj – slovenský zábavník. Orgán Slov. spolku v Pešťbudíne. Ročník I. Číslo 1. [-2.]

- 2 zväzky (komplet); - V Pešťbudíne. Tlačou F. Vodiánera. 1874. Majiteľ a vydavateľ Jozef František Strakovič, redaktor B. Tesnoskalský; 8°; s. 1-48; 49-96, brož.; stav: 4*

Rizner I, s. 351 – titul uvádza ako tlač Minervy v šiestich zošitoch, spolu 88 strán;

1500 Sk

 

1876

1

Kazateľ. Časopis pre katolické duchovné rečníctvo. Ročník III. Vydáva Pavel Blaho, zodpovedný redaktor a majiteľ, kaplán holičský. Richrd Osvald, Hlavný spolupracovník, kaplán vrábelský.

- Celý ročník; - V Skalici, 1876. Tlačou Jozefa Škarnicla; M4°; (4) 396 s., dobová poloplátenná väzba; stav: 4*                                                                         

Rizner II, s. 336

R 1000 Sk

 

1877-1880

1

Slovenský letopis pre historiu, topografiu, archeologiu a ethnografiu. Redaktor a vydavateľ: Franko V. Sasinek.

a)       Ročník II. Sošit 1.(-4.)

- 4 zväzky (všetky); - V Skalici. Tlačou Jozefa Škarnicla. 1877; - 8°; spolu: 348 (4) s., jednotné brožované; + dvojlist s obsahom ročníka; stav: 4-5*

b)      Ročník III. Sošit 1.(-2.)

-   2 zväzky (zo 4);- V Skalici. Tlačou dedičov Jozefa Škarnicla. 1879; - 8°; spolu: 174 s., jednotné brožované; stav: 4*

c)       Ročník IV. Sošit 1.(-4.)

- 4 zväzky (všetky); - V Skalici. Tlačou dedičov Jozefa Škarnicla. 1880; - 8°; spolu: 348 (4) s., jednotné brožované; + dvojlist s obsahom ročníka; stav: 4*

d)      Ročník V. Sošit 2.(-4.)

- 3 zväzky (zo 4); - V Skalici. Tlačou dedičov Jozefa Škarnicla. 1880; - 8°; s. 89-348, (4) s., jednotné brožované; + dvojlist s obsahom ročníka; stav: 4*;

Mišianik (Rizner V) s. 142-143; - Rizner má pod heslom len odkaz na Sasinka a pod Sasinkom opäť odkaz na Letopis, plný záznam chýba; Mišianikov záznam nepresný

R spolu: 6000 Sk

 

1890

1

Dom a Škola. Vychovavateľský časopis pre rodičov a učiteľov. Ročník VI. Číslo 9.

- Ružomberok. Tlačou a nákladom knítlačiarne Karla Salvu. 1890; 8°; s. 257-288 [=32] s., brož.; stav: 4*; - bez prílohy

Rizner I, s. 336

200 Sk

 

1894-1915

*Slovenské pohľady. Časopis zábavno-poučný. Rediguje Jozef Škultéty.

a)     Ročník X. Sošit 10.

- V Tučianskom Sv. Martine. Tlačou kníhtlačiarsko účastinárskeho spolku. 1890; 8°; s. 461-508 (= 48 strán), brož., bez obálky; stav: 4*

Rizner IV, s. 125

200 Sk

b)     Ročník XIV. Sošit 1. [-12.]

- Celý ročník; - V Tučianskom Sv. Martine. Tlačou kníhtlačiarsko účastinárskeho spolku. 1894; 8°; (4) 760 s., dobová poloplátenná väzba; dvojlist s titulnou stranou a obsahom ročníka vložený; stav: 4-5* (väzba: 4*)

Rizner IV, s. 125

1500 Sk

c)      Ročník XV. Sošit 7.

- V Tučianskom Sv. Martine. Tlačou kníhtlačiarsko účastinárskeho spolku. 1895; 8°; s. 387-448 (= 48 strán), brož., chýba zadná časť obálky; stav: 4*

Rizner IV, s. 125

150 Sk

d)     Ročník XVI. Sošit 10.

- V Tučianskom Sv. Martine. Tlačou kníhtlačiarsko účastinárskeho spolku. 1896; 8°; s. 705-772 (2) (= 68 strán), brož., nerozrezané; stav: 4*

Rizner IV, s. 125

200 Sk

e)     Ročník XVIII. Sošit 5.

- V Tučianskom Sv. Martine. Tlačou kníhtlačiarsko účastinárskeho spolku. 1898; 8°; s. 257/8, 271-312 (= 44 strán z 56), brož.; stav: 4*

Rizner IV, s. 125

80 Sk

f)       Ročník X. Sošit 6.

- V Tučianskom Sv. Martine. Tlačou kníhtlačiarsko účastinárskeho spolku. 1898; 8°; s. 313-376 (= 64 strán), brož.; stav: 4*

Rizner IV, s. 125

200 Sk

g)     Ročník XXI. Sošit 2.

- V Tučianskom Sv. Martine. Tlačou kníhtlačiarsko účastinárskeho spolku. 1901; 8°; s. 49-96 (= 48 strán), brož.; stav: 4*

150 Sk

h)    Ročník XXI. Sošit 8.

- V Tučianskom Sv. Martine. Tlačou kníhtlačiarsko účastinárskeho spolku. 1901; 8°; s. 409-472 (= 64 strán), brož.; stav: 4*

150 Sk

i)       Ročník XXI. Sošit 11.

- V Tučianskom Sv. Martine. Tlačou kníhtlačiarsko účastinárskeho spolku. 1901; 8°; s. 601-680 (= 80 strán), brož.; stav: 4*

150 Sk

j)       Ročník XXIV. Sošit 1. [-12.]

- Celý ročník; - V Tučianskom Sv. Martine. Tlačou kníhtlačiarsko účastinárskeho spolku. 1904; 8°; (4) 818 s., dobová poloplátenná väzba; dvojlist s titulnou stranou a obsahom ročníka vložený; stav: 4-5* (väzba: 4*, chýba niekoľko strán posledného čísla od s. 819)

1000 Sk

k)     Ročník XXVIII. Sošit 1. [-12.]

- Celý ročník; - V Tučianskom Sv. Martine. Tlačou kníhtlačiarsko účastinárskeho spolku. 1908; 8°; (6) 768 s., dobová poloplátenná väzba; titulný list a dvojlist s obsahom ročníka vložený; stav: 4-5*

1000 Sk

l)       Ročník XXIX. Sošit 1. [-12.]

- Celý ročník; - V Tučianskom Sv. Martine. Tlačil kníhtlačiarsky účastinársky spolok. 1909; 8°; (6) 760 s., dobová poloplátenná väzba; titulný list a dvojlist s obsahom ročníka vložený; stav: 4-5*

1000 Sk

m)  Ročník XXX. Sošit 3.

- V Tučianskom Sv. Martine. Tlačil kníhtlačiarsky účastinársky spolok. 1910; 8°; s. 129-192 (= 64 strán), brož., nerozrezané; stav: 4-5*

120 Sk

n)    Ročník XXX. Sošit 7.

- V Tučianskom Sv. Martine. Tlačil kníhtlačiarsky účastinársky spolok. 1910; 8°; s. 385-448 (= 64 strán), brož., nerozrezané; stav: 4-5*

120 Sk

o)     Ročník XXX. Sošit 12.

- V Tučianskom Sv. Martine. Tlačil kníhtlačiarsky účastinársky spolok. 1910; 8°; (6) s. 705-768 (= 64 strán), brož., nerozrezané; na začiatku titulný list a dvojlist s obsahom ročníka; stav: 4-5*

130 Sk

p)     Ročník XXXI. Sošit 9.

- V Tučianskom Sv. Martine. Tlačil kníhtlačiarsky účastinársky spolok. 1911; 8°; (6) s. 513-576 (= 64 strán), brož.; stav: 4*

120 Sk

q)     Ročník XXXI. Sošit 11-12.

- V Tučianskom Sv. Martine. Tlačil kníhtlačiarsky účastinársky spolok. 1911; 8°; (6) s. 641-768 (= 128 strán), brož.; na začiatku titulný list a dvojlist s obsahom ročníka; stav: 4*

120 Sk

r)      Ročník XXXV. Sošit 1. [-12.]

- Celý ročník v 8 zväzkoch; - V Tučianskom Sv. Martine. Tlačil kníhtlačiarsky účastinársky spolok. 1915; 8°; (6) 614 s., brož.; titulný list a dvojlist s obsahom ročníka vložený v poslednom zošite (trojčíslo 10-12); stav: 4-5*

1000 Sk

* prebieha kompletizácia

 

1896-1900

1

Sborník museálnej slovenskej spoločnosti. Ročník I.. Sv II. Rediguje A. Sokolík.

- Turčiansky Sv. Martin. Tlačou Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. Nákladom vlastným. 1896; M4°; s. 123-227 (1), brož.; stav: 4-5*

Rizner V, s. 43

1000 Sk

 

2

Sborník museálnej slovenskej spoločnosti. Ročník II. Sv. I. (- II.) [Redi-guje A. Sokolík.]

2 zväzky (komplet); - Turčiansky Sv. Martin. 1897. Tlačou Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. Nákladom vlastným; M4°; s. 1-152,153-264 [=112 strán], brož., čiastočne nerozrezané; stav: 4*                                                                                                                      

Rizner V, s. 42

2500 Sk

 

3

Sborník museálnej slovenskej spoločnosti. Ročník V. Sv I. Rediguje A. Sokolík.

- Turčiansky Sv. Martin. Tlačou Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. Nákladom vlastným. 1900; M4°; s. 1-96, brož.; stav: 4* (chýba zadný list obálky)

Rizner V, s. 43

500 Sk

 

1898-1912

1

Časopis museálnej slovenskej spoločnosti. Ročník I. Číslo 1. [-2.] Rediguje A. Sokolík, tajomník.

2 zväzky; - Turčiansky Sv. Martin. Tlačou Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. 1898; M4°; 16 + 16 s., brož.; stav: 4-5*                                                        

Rizner I, s. 276

1500 Sk

2

Časopis museálnej slovenskej spoločnosti. Ročník XI. Číslo 5.

- Turčiansky Sv. Martin. Tlačil Kníhtlačiarsky účastinársky spolok. 1908; M4°; s. 65-80 [=16], brož.; stav: 4-5*       

300 Sk

3

Časopis museálnej slovenskej spoločnosti. Ročník XV. Číslo 3.

- Turčiansky Sv. Martin. Tlačil Kníhtlačiarsky účastinársky spolok. 1912; M4°; s. 65-96 [=32], brož.; stav: 4-5*       

300 Sk

4

2. exemplár:

stav: 4*

300 Sk

1900

1

Slovenské Listy. Týždenník zábavno-poučný. Ročník I. Číslo 5.

- Zodpovedný redaktor, majiteľ a vydavateľ Karol Salva, tlačou vlastnou v Liptovskom Ružomberku; 2° (novinový formát); 5 dvojlistov; reklamná časť, čb ilustrácie; stav: 4*

Rizner III, s. 102 – uvádza, že vyšli len 3 čísla (!); - Obsah: Priepasť Macocha v Čechách; Búri a domorodci; O učiteľoch slovenských; Virtuos. Humoreska; Gróf a šuster. Volebná historka od Jules Lametta; Sponka; Opica. List z výstavy od Xavery Ľuptákovej; Vojenská zvesť. Episoda z búrskej vojny od E. F.; Zprávy; Literatúra; Žarty a rozmary

300 Sk

 

1903-1906

1

Černokňažník. Humoristicko-satyrický časopis.

a)     Ročník XXV. (XXVIII.). Číslo 1.[-12.] Ročník XXVI. (XXIX.). Číslo 1.[-12.]

- 2 kompletné ročníky v 1 zväzku; - V Turčianskom Sv. Martine, 1903-1904; majiteľ, vydavateľ a redaktor: Juraj Čajda; 4°; 96, 96 s., dobová poloplátenná väzba, červená oriezka; stav: 4-5*

b)     Ročník XXVII. (XXX.). Číslo 1.[-5., 7-12.]

- neúplný ročník (bez čísla 6) - V Turčianskom Sv. Martine, 1905; majiteľ, vydavateľ a redaktor: Juraj Čajda; 4°; s. 1-44, 51-96 (= 88 strán), brož.; stav: 4*

c)      Ročník XXVIII. (XXXI.). Číslo 1.[-8., 10-12.]

- neúplný ročník (bez čísla 9) - V Turčianskom Sv. Martine, 1906; majiteľ, vydavateľ a redaktor: Juraj Čajda; 4°; s. 1-58, 67-74, 8 (4), 8 (= 86 strán), brož.; stav: 4*

spolu: 1500 Sk

 

1907-1913

1

[Vansová, Terézia]

*Dennica. Ženský a rodinný list pre poučenie a zábavu. Ročník X. Číslo 11. November 1907. Redaktorka Terezia Vansová.

- Vydáva Frant. Votruba v Pešti. Tlač: Klimeš a Pivko, Lipt. Sv. Mikuláš; 8°; s. 337-368 (=32 strán), brož., nerozrezané; stav: 4*

150 Sk

2

Dennica. Obrázkový časopis ženský a rodinný s prílohou Rodina,  venovanou slovenskej domácnosti. Ročník XV. Číslo 1. [-12.] 1913.

- Celý ročník; - Vydáva a tlačí: F. Klimeš, Lipt. Sv. Mikuláš; 4°; 308 s., brož., nerozrezané; stav: 4-5*

900 Sk

* Prebieha kompletizácia

 

1910

1

Kalendár Tatry – hornouhorskej banky účast. Spolku v Turčianskom Sv. Martine a jej filiálok v Dolnom Kubíne, Senici a vo Veľkej Bytči na obyčajný rok 1910.

- (2. ročník); - Turčiansky Sv. Martin. Tlačil Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok; 8°; 80 XIX (1) s., brož., čb ilustr. v texte, červeno-čierna tlač v kalendárovej časti (miestami chybná); stav: 4-5*

Kipsová 138

300 Sk

 

 

1911

1

Kalendár Turčiansko-sväto-martinskej účastinárskej sporiteľne a jej filiálok v Liptovskom Sv. Mikuláši a na Vrútkach. 1911.

- Turčiansky Sv. Martins. Nákladom Turčiansko-sväto-martinskej účastinárskej sporiteľne. Tlačil, F. Klimeš v Liptovskom Sv. Mikuláši; 8°; 64 s., brož.; stav: 4-5* (obálka: 4* - fľaky)

Kipsová 141 – jediný ročník (!)

500 Sk

 

 

 

1912-1913

1

[Šoltésová, Elena]

*Živena. Zábavno poučný časopis. Orgán spolku Živena a Lipa. Rediguje Elena Maróthy-Soltészová

a)     Ročník III. Január – December 1912. Číslo 1. - 12.

- Celý ročník; - Tlačou kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolu v Turč. Sv. Martine; 8°; 384 s., brož., zošity väčšinou nerozrezané; stav: 4-5*

800 Sk

b)     Ročník IV. Január – December 1913. Číslo 1. - 12.

- Celý ročník; - Tlačou kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolu v Turč. Sv. Martine; 8°; 392 s., brož.; stav: 4-5*

800 Sk

* Prebieha kompletizácia

 

Knihy – beletria, poézia, divadelné hry, humor,...

 

1835

1

Hollý, Ján:

[Cirillo-Metodiada. Wíťazská Báseň w šesti spewoch. S pripogenim Žiwotopisem Svatich Cirilla a Metoda, gako též Bageslowim pohanskich Slowákow a Wiswetlňím ňekterích Slow.]

- Prvé vydanie; - [W Budíňe. 1835. Literámi Král. Vniv. Tlačárňe.]; 8°; 163 (3) s., pôvodná kartónová väzba s titulom na prednej a tlačiarskou vinetou na zadnej doske; stav: 4* (chýba titulný a 2 úvodné nečíslované listy)

Rizner II, s. 117 (7)

R 3000 Sk

 

1850

1

Podhradský, Jozef:

Holuby a Šulek. Smutnohra v 5 jednáňu. Od. J. Podhradského. Vydaná na napomožeňja druhej Slovenskej školi evang. v Pešti. (V Starej Slovenčine, v Tatrách žijúcej.)

Prvé vydanie autorovej prvotiny; - V Pešti, 1850.  Ťiskem J. M. Trattner-Károlyho; 8°; XII 254 s., brož.; stav: 4*

Rizner IV, s. 118 (1)

2000 Sk

 

1861

1

Sládkovič, Andrej:

Svätomartiniáda. Národní epos od Andreja Sládkoviča.

Prvé vydanie; - Budín. V tlačiarni kr. uhorskej univerzity. 1861; dvojfarebná tlač na obálke, ozdobná bordúra na okrajoch listov; 8°; 58 s., nová celoplátenná väzba s obálkou nalepenou na doskách, zlatá oriezka; stav: 4-5* (slabšie fľaky na niektorých listoch)

Rizner V, s. 90 (3)

R 5000 Sk

 

1863

1

Ormis, Smauel:

Mataj, činohra v 4 dejoch. Spísal Samuel Ormis. Čistý výnos k založení slovenského evanj. aug. vyzn. Gymnázium ve Velkej-Revúci.

Prvé vydanie; - Tlačou vdovy Killyén v Rožňave. 1862; 8°; 110 (2) s., brož., neorezané; stav: 4-5*

Rizner II, s. 336

2000 Sk

 

 

1865

1

Záborský, Jonáš:

Jonáša Záborského Básne dramatické.

Prvé vydanie; - V Pešti, 1865. Na sklade u bratov Lauffer; 8°; (2 blank) VII (1 blnk) 358 (2) strán; dobová celoplátenná väzba s pozlátením na chrbáte, mramorovaná oriezka; stav: 4-5*;

Rizner VI, s. 161 (5)

2500 Sk

 

 

1870

1

Chvojnický, Franko (vl. m. Frantiček Víťazoslav Sasinek):

Smejme sa! Sbierka vtipov, žartov, smiechot a hádanok. Spísal: Franko Chvojnický. Sošit I.

Prvé vydanie; - V T. S. Martine. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. 1870; M8°; 48 s., brož.; stav: 3-4*

Rizner V, s. 12 (26) – prvý z celkovo dvoch zošitov

400 Sk

 

2

Mühlbach, Louise:

Moric Beňovský. Historický román. Spisala Louisa Mühlbach. Preložila Marína Bobula, rod. Pozdech. Prvý (- Štvrtý) sväzok.

4 časti v 1 zväzku (komplet); - Pešť 1870. Nákladom spisovateľky. (Tlač: Minerva); 8°; 184 (2) 174 (2) 182 (2) 194 XIII (1) [= spolu 756] strán, dobová poloplátenná väzba; kníhtlačiarska vineta na titulnej strane každej časti; stav: 4-5* (väzba: 4*)

Rizner III, s. 246

R 2000 Sk

3

2. exeplár:

Moric Beňovský. Tretí (- Štvrtý) sväzok.

2 časti v 1 zväzku; stav: 4*

400 Sk

 

1871

1

Lauček, Daniel Záboj:

Úklad a matka. Smutnohra v piatich dejoch. Od Daňa Zab. Laučeka. Vydala Matica Slovenská. Matičných spisov číslo 25.

- Turč. Sv. Martin. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok. 1871; 8°; 48 s., brož.; stav: 4-5*

Rizner III, s. 19 (1); Liba 21; Š 65 (644)

2500 Sk

 

2.

Pauliny-Tóth, Viliam:

Trenčiansky Matúš. Povesť od Viliam Pauliny-Tótha. S úvodom od Sam. Ormisa.

Prvé (knižné) vydanie; - Edícia: Slovenská národná knižnica. Sväzok I; - - Turč. Sv. Martin. Tlačou a nákladom kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. 1871; M8°; 175 (1) s., brož.; stav: 4* (obálka: 3-4*. Korpus rozdelený na dve časti)

Rizner II, s. 384 – zhodne s obálkou uvádza ako rok vydania 1873, na titulnom liste a frontispice rok 1871 ( k tomu aj Francisci: Nákres povstania... KÚS... 1870 -1894, s. 13-15; Š 51, 51b

1000 Sk

3.

2. exemplár

stav: 4*, neúplný chýbajú s. 171-175 + (1), resp. 3 listy a zadná časť obálky

300 Sk

 

1873

1

Wesnín, Janko (vl. m. Ján Štepita):

Preporodená obec. Činohra w troch dejstwách. Spísal Janko Wesnín.

Prvé vydanie; - Turč. Sw. Martin. Tlačou a nákladom kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. 1873; M8°; 74 s., brož.; stav: 4-5* (chýba časť pravého dolného rohu posledného listu a zadnej obálky)

Rizner V, s. 242 (1)

600 Sk

 

 

1874

1.

Seberíni, Andrej (Seberíny):

Bohdanice a jej učiteľ. Spísal Andrej Sberíni, ev. farár v Naľaku. Vydala Matica Slovenská. Matičných spisov číslo 39.

- Turč. Sv. Martin. Tlačou kníhtlačiarskeho-účastinárskeho spolku. 1874; 8°; 48 s., brož.; stav: 4-5*

Rizner V, s. 49 (6); Liba 23 – náklad: 3000 exemplárov; Š 79

1200 Sk

 

2.

Šustek, Daniel:

Cesta ces Turecko a Egypt do Svätej Zeme. Sdelil Daniel Šustek, stolár. Vydala Matica Slovenská. Matičných spisov číslo 37.

- Turč. Sv. Martin. Tlačou kníhtlačiarskeho-účastinárskeho spolku. 1874; 8°; 83 (1) s., brož.; čiernobiele ilustrácie v texte; na obálke rukopisný exlibris Jozefa Smetanu; stav: 4*

Rizner V, s. 269; Liba 24 – náklad: 3000 exemplárov; Š 77; - Jozef Smetana (1841-1913), epištolograf a učiteľ, riaditeľ katolíckeho národného gymnázia v Kláštore pod Znievom; SBS V, s. 297-298

1500 Sk

 

3.

Vajanský (vl. m. Hurban, Svetozár Miloslav):

Duchovia sudov. Obrázok z novejších časov. Spísal Vajanský.

Prvé vydanie autorovej prvotiny; - V Skalici, písmom a tlačou Jozefa Škarnicla. 1874; M8°; 72 s., brož.; stav: 4-5* (chýba predná časť obálky

Rizner II. s. 165 (1); Š 259 (758)

1500 Sk

 

1875

1

Spiess, Christian Heinrich:

Skalnj Duchowé aneb prawdiwé přjhody Barona z Bilenbachu.

- W Skalicy, pjsmem Fr. Xaw. Škarnycla Synů. 1875; M8°; 111 (1) s., brož.; stav: 4* (chýba obálka)

S. 103-111: Lowec. Obraz z žiwota amerického.; - Rizner V, s. 134 (2)

600 Sk

 

1876

1

Pepkin, Dušan Sáva (vl. m. Martin Medňanský):

Poesie Dušana Savy Pepkina. Sväzok I. (- II.)

Prvé vydanie; 2 zväzky (komplet); - Turč. Sv. Martin. Tlačou kníhtlačiarsko-účastinár. Spolku. 1876; M8°; 254 (2) + 270 (2) s., jednotné brožované väzby; neorezané; stav: 4-5*

Rizner III, s. 182 (2)

spolu: 1000 Sk

 

1880

1

Botto, Ján:

Spevy Jána Botto. S podobiznou básnikovou.

Prvé vydanie; - Edícia: Knihovna československá. Pořádá Rudolf Pokorný. [Zväzok] I. (...); - V Praze. Nákladem Slavíka et Borového. 1880; M8°; (4) s., (1) l., 235 (3) s., brož.; frontispice s portrétom autora pod ochrannou  fóliou; stav: 4-5* (obálka 4*; frontisp. uvoľnený z väzby)

Rizner II, s. 377-378 – na obálke a patitule je uvedená aj hudobná príloha, ktorú titulná strana neuvádza a v knihe nie je; - v edícii vyšli len dva zväzky (2. Vlček, J.: Literatura na Slovensku..., 1881); Š 228

3000 Sk

 

2

[Francisci, Ján] Börnstein, Heinrich/Štolba, Josef:

Oklamaní klamári. Veselohra v 3 dejstvách od H. Börnsteina. Poslovenčil Ján Francisci. – Tak je to na tomto svete! Veselohra v 1 dejstve od Jozefa Štolbu. Poslovenčil Ján Francisci. Slov. divad. Ochotníka sväzok 3.

- Edícia: Slovenský divadelný ochotník; 2 hry v 1 zväzku; - Turč. Sv. Martin. Nákladom priateľov ochotníckych divadelných hier. 1880; M8°; 84 s., brož.; stav: 4-5* (obálka: 4*)

Rizner III, s. 325

500 Sk

 

3

Vajanský (vl. m. Hurban, Svetozár Miloslav):

Tatry a more. Básne Vajanského.

Prvé vydanie; - Turč. Sv. Martin. Tlačou kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku. 1880; M8°; 190 (2) s., brož., neorezané; stav: 5* (obálka: 4-5*)

Rizner II, s. 165 (4)

1500 Sk

 

 

1882

1

Bodický, Samuel:

Povesti Sama Bodického.

Prvé vydanie; - Obsah: 1. Zlý duch. Povesť z terajších časov. 2. Nová kométa.; Edícia: Slovenská knižnica. [Zväzok] I. (Rediguje Jozef Škultéty; - Turč. Sv. Martin. Nákladom A. Sokolíka, 1882; 8°; 94 (2) s., brož.; stav: 4*

Rizner II, s. 383 – viac zväzkov edície nevyšlo

700 Sk

 

2

Rizner, Ľudovít Vladimír:

Zábavné večery. Poučno-zábavné rozprávky, verše, články a rozličné drobnosti z čiastky zo svojich a z čiastky z cudzých prác sostavil a vydal Ľud. V. Rizner. I.

Prvé vydanie; - Edícia: Knižnica slovenského ľudu. Swäzok III.; - V Uh. Skalici. Tlačou a nákladom dedičov Jozefa Škarnicla. 1882; M8°; 95 (1) s., brož.; stav: 4*

Rizner II., s. 383-384

700 Sk

 

3

[Sokolík, A. ] Gräbner, G. A.:

Robinson Crusoe. Dľa G. A. Gäbnera spracoval A. Sokolík. S ôsmimi obrazmi

- Turč. Sv. Martin. Nákladom časopisu Včelky. 1882; 8 celostranových čb ilustrácií na prílohách (všetky); 8°; 222 s., (8) l., OPPl; stav: 4* (väzba: 3-4*, niketoré prílohy uvoľnené)

Rizner II, s. 37; Š 341 (799)

500 Sk

 

 

1883

1

(Škultéty, Jozef Horislav) Tolstoj, Lev Nikolajevič:

Meteľ. Poviedka grófa Lva N. Tolstého. Preložil Jozef Škultéty.

Edícia: Románová bibliotéka. Redaktor a vydavateľ Gustáv Izák. Dielu I. sväzok 3.; - - Turč. Sv. Martin. Nákladom Gustáva Izáka. 1882.; 12°; (4) 44 s., Pôvodná poloplátenná väzba; stav: 4-5* (väzba: 4*)

Rizner I, s. 132

300 Sk

 

1883-1884

1

Hurban-Vajanský, Svetozár Miloslav:

Besedy a dumy. Píše Svetozár Hurban Vajanský. Sväzok I. (- II.)

Prvé vydanie; - 2 zväzky (komplet); - Nákladom [1. zv.:] Gustáva Izáka, [2. zv.:] Jozefa Fábryho. Tlačou kníhtlač. učast. spolku; 8°; 222 (2) + 290 s., 1. zväzok v poôvodnej poloplátennej väzbe, 2. zväzok brožovaný; stav: 1. zv. - 4*, 2. zv. 3-4* (korpus roz-padnutý, chýba chrbát a zadná časť obálky)

Rizner II, s. 165 (6); - obsah: 1. zväzok: Noc na skalách, Hlásnik. Čierny idealista. Rubačova žienka. Letiace tiene. Pol dňa u rieky. Svadobné šaty. Z listov rozčuleného; 2. zväzok: Suchá ratolesť

R spolu: 900 Sk

 

1884

1

Országh-Hviezdoslav, Pavol:

Hájnikova žena. Báseň. Napísal Hviezdoslav.

Prvé vydanie; - Turč. Sv. Martin. Nákladom Slovenských Pohľadov. 1884; 8°; 232 s., dobová poloplátenná väzba; stav: 4-5* (väzba: 4*)

Rizner III, s. 339 (4) – chybne uvádza (aj ďalšie pramene) ako rok prvého vydania 1886

R 3000 Sk

1889

1

Vansová, Terézia:

Sirota Podhradských. Román od T. Vansovej.

Prvé vydanie; - V Ružomberku. Tlačou a nákladom Karola Salvu. 1889; 8°; 293 (3) s., nakladateľská plátenná väzba; stav: 4-5* (väzba: 4*)

Rizner VI, s. 106 (1); - autorkina protina

1200 Sk

 

1890

1

Országh-Hviezdoslav, Pavol:

Na obnôcke. Báseň Hviezdoslava. V Prospech Domu, odtisk zo Slovenských Pohľadov.

Prvé vydanie (knižné); - Turč. Sv. Martin. Tlačou kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku. 1890; M8°; 35 (1) s., brož.; stav: 4-5*

Rizner III, s. 339 (6)

1500 Sk

 

1892

1

Turgenev, Ivan Sergejevič/Puškin, Alexander Sergejevič:

Žid. Roprávka od I. S. Turgeneva. Preložili Aurel Styk a Franko Macvejda. (a) Chumelica. Rozprávka od A. S. Puškina. Preložili Aurel Styk a Franko Macvejda.

Edícia: Románová bibliotéka. Redaktor Gustáv Izák. Dielu III. sošit 1.; - Turč. Sv. Martin. Tlačou a nákladom Fr. Moškóciho. 1892.; 12°; 63 (1) s., brož.; stav: 4-5*

Rizner I, s. 132

400 Sk

 

1893

1

Rinaldo Rinaldini, alebo: Životopis najkrásnejšieho a najchýrnejšieho zbojníckeho náčelníka. Jeho čudné príbehy a opovážlivé skutky a jeho konec. Rozprávka.

- V Budapešti, 1893. Vydáva Koloman Roža a jeho manželka; 8°; 389 III (4) s., OPPl s vyobrazením na prednej doske; čb ilustrácie v texte; stav: 3-4* (uvoľnená väzba, chýba spodná časť titulného listu s impresom)

Rizner IV, s. 236 – uvádza len vydanie z r. 1891; vydavateľská ponuka (reklama) na nečíslovaných listoch na konci; Š 110

400 Sk

 

 

1894

1

Maróthy-Soltészová, Elena (vl. m. Elena Šoltésová):

Proti prúdu. Román od Eleny Maróthy-Soltészovej.

Prvé vydanie autorkinej prvotiny; - Turč. Sv. Martin. Nákladom spisovateľkiným. 1894; 8°; 575 (1) s., pôvodná celoplátenná väzba so slepotlačovou výzdobou a pozlátením na prednej doske a na chrbáte; stav: 4-5* (väzba: 4*)

Rizner V, s. 129 (1)

1300 Sk

 

1894-1904

1

[Csecsotka, Karol] Hámor:

Jánošík. Jeho život a smrť. Dla poviedok slovenského ludu. Napísal Hámor. + Chmielová, O. N.: Mária čipkárka. Povesť. Od O. N. Chmielovej. Preložil. Ondrej Hámorský.

- Edícia: Užitočné a zábavné čítanie pre slovenský ľud, zv. 11; - 2 tituly v 1 zväzku; - Vydáva Viliam Méhner, kníhkupec. V Budapešti. Nedatované (1896?); 8°; 64 s., brož. s farebnou obálkou; čb ilustrácie v texte; stav: 4-5*

Rizner I, s. 295 (11, 11a) – datuje edíciu do rokov 1894-1896; Chmielovej titul na s. 34-64; Š 74

1000 Sk

2

Csecsotka, Karol:

Krištof Kolumbus a objavenie Ameriky

- Edícia: Užitočné a zábavné čítanie pre slovenský ľud, zv. 19; - Kníhvydavateľstvo Viliama Méhnera. Budapešť. (1904); 8°; 64 s., brož., bez obálky; čb ilustrácie v texte; stav: 4*

Fedor 312

200 Sk

 

1896

1

J. B. (Ján Bežo):

Spomínajme a nasledujme dobré príklady slavných mužov a žien. 1. Franko Madva. 2. Štefan Moyses. 3. Benjamin Franklin. 4. Abraham Lincoln. 5. Panna Orleánska. Našej dospelej mládeži do Pamätníka odporúča J. B.

Knižnica zábavného a užitočného čítania. (...) Sošit 25; - Tlačou Jána Bežu a spol. V Senici. 1896; M8°; 30 (2) s., brož.; stav: 4-5*

Rizner II, s. 386; Bibliografia Bežo 244

250 Sk

 

1900

1

[Bodický, Samuel] Puškin, Alexander Sergejevič:

Eugen Onegin. Román vo veršoch. Napísal Alexander S. Puškin, preložil Samo Bodický.

- Turčiansky Sv. Martin. Vydanie Kníhkupecko-nakladateľského spolku. 1900; 8°; 169 (1) s., brož.; stav: 4-5* (chýba spodná časť obálky pod impresom – odĺžnik cca 2,5  x 5 cm

Rizner IV, s. 184; Š 347

400 Sk

 

2

X. Y. Perohryz (vl. m. Anton Emanuel Timko):

Výzkumy z mesiaca. Z vlastnej zkúsenosti napísal X. Y. Perohryz.

Knižnica zábavného a užitočného čítania. (...) Sošit 27; - nedatované (1900) V Senici. Tlačou a nákladom Jána Bežu a spol.; M8°; 58 s., brož.; stav: 4-5* (obálka: 4*)

Rizner II, s. 386; Bibliografia Bežo 246; Ferko (Dejiny slov. lit. fantastiky, 2007) s. 12-13

1000 Sk

 

 

1902

1

[Halaša, Andrej] L´Arronge, Adolf/Kotzebue, August von:

Zajačkove dcéry. Obraz zo života v 4 dejstvách od Adolfa L´Arronge-a. Preložil A. Halaša. – Roztržití. Veselohra v 1 dejstve od A. Kotzebueho. Preložil A. Halaša. Slov. divad. Ochotníka sväzok 16.

- Edícia: Slovenský divadelný ochotník; 2 hry v 1 zväzku; - Turč. Sv. Martin. Tlačou a nákladom Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. 1902; M8°; 101 (3) s., brož.; stav: 4-5* (obálka: 4*)

Fedor, s. 353

300 Sk

 

2

[Halaša, Andrej] Mrštík, Alois/Mrštík, Vilém:

Mariša. Dráma v 5 dejstvách od Al. a V. Mrštíka. Preložil A. Halaša. Slov. divad. Ochotníka sväzok 17.

- Edícia: Slovenský divadelný ochotník; - Turč. Sv. Martin. Tlačou a nákladom Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. 1902; M8°; 72 s., brož.; stav: 4-5*

Fedor, s. 353

400 Sk

 

3

(Pietor, Miloš) rôzni autori:

Kmotor Ivan a iné články. Redaktor a vydavateľ Miloš Pietor.

- Edícia: Zábavné a poučné knižky. Ročník III. Sväzok 1. (8.); - Turč. Sv. Martin. Tlačou a nákladom Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. 1902; M8°; 155 (5) s., brož.; stav: 4*

Fedor, s. 439

400 Sk

 

4

Urbánek, Ferko (vl. m. František Ľudovít Urbánek):

Škriatok. Obraz z ľudu slovenského v 3 dejstvách s premenou a so spevmi. Napísal Ferko Urbánek. (Túto prácu odmenil Slovenský Spolok v Pešťbudíne 100-zlatovou odmenou.) Slov. divad. Ochotníka sväzok 19.

Prvé vydanie; - Edícia: Slovenský divadelný ochotník; - Turč. Sv. Martin. Tlačou a nákladom Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. 1902; M8°; 80 s., brož.; stav: 4-5* (obálka: 4*)

Fedor, s. 353

700 Sk

 

5

2. exemplár:

stav: 4*

600 Sk

 

1904

1

Bielek, Anton:

Rozprávky z Poľany

Prvé vydanie; - Edícia: Zábavná čítanka. Sošit 1.; - Vydal Spolok sv Adalberta (Vojtecha) v Trnave. Uh. Skalica. Tlačou kníhtlačiarne Jozefa Teslíka. 1904; 12°; 110 (2) s., brož.; stav: 4-5*

Fedor 132 a s. 438

500 Sk

 

1905

1

[Országh-Hviezdoslav, Pavol] Madách, Imre:

Tragédia človeka. Dramatická báseň od Imricha Madácha. Preložil Hviezdoslav.

Turčiansky Sv. Martin. Nákladom Slovenských Pohľadov. 1905; 8°; 270 (2) s., brož.; nerozrezané; stav: 4-5*

Fedor 1183; Š 361 (752)

500 Sk

 

1906

1.

Bielek, Anton:

Za tú našu slovenčinu. Volebné obrázky. Napísal: Anton Bielek

- V Skalici. Tlačou tlačiarne Joz. Teslíka, bez roku [1906]; M8°; 64 s., brož.; stav: 4* (obálka 3* - úbytok v spodnej časti, zadný list chýba)

Fedor 130

200 Sk

2.

2. exemplár:

stav: 4* (chýba titulný list, predný list obálky natrhnutý)

150 Sk

 

1907

1

[Halaša, Andrej] Plumlovská, Vojtěška B.:

Soľ nad zlato. Slovenská povesť v 6 obrazoch od V. B. Plumlovskej. Preložil A. Halaša. Slov. divad. Ochotníka sväzok 28.

- Edícia: Slovenský divadelný ochotník; - Turč. Sv. Martin. Tlačou a nákladom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku. 1907; M8°; 64 s., brož.; stav: 4-5* (obálka: 4*)

Fedor  1606

300 Sk

 

2

Potapenko, Ignatij Nikolajevič:

V skutočnej službe. Povesť. Napísal I. N. Potapenko. Preložila Bohdana Škultéty.

Turčiansky Sv. Martin. Vydanie Kníhkupecko-nakladateľského spolku. Tlačou Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku. 1907; 8°; (4) 204 s., brož.; stav: 4*

Fedor 1647; Š 351 (734)

300 Sk

 

3

Uram-Podtatranský, Rehor:

Striga. Dejohra v piatich dejstvách.

Prvé vydanie; - Tlačou a nákladom Klimeša a Pivku v Liptovskom Sv. Mikuláši. 1907; M8°; 72 s., brož.; stav: 4-5*

Fedor 3528; - náklad: 1000 výtlačkov

400 Sk

 

4.

Laskomerský, G. K. (vl. m. Zechenter, Gustáv):

Sosbierané žarty a rozmary G. K. Laskomerského.

- Druhé, zmenené vydanie; - Turčiansky Sv. Martin. Tlačou a nákladom Kníhtlačiarskeho účastináskeho spolku. 1907; M8°; (2) 159 (1) s., brož.; frontispice s portrétom autora; stav: 5*

Fedor 2592; Š 354

300 Sk

 

1909

1

Sborník slovenskej mládeže 1909.

Budapešť a Praha. Tlačil Otokar Janáček v Prahe. Nákladom redakcie; M4°; 156 (4) s., brož.; stav: 4-5*

Fedor 1884; členovia redakcie: Ján Burian, Ján Halla, Bohdan Pavlů, František Votruba; Š 316 (846)

 

 

1911

1

Gregor-Tajovský, Jozef:

Tŕpky. Napísal Jozef Gregor-Tajovský.

Prvé vydanie; - Edícia: Páričkova slovenská knižnica č. 6 (Ročník II., zv. 2); - Vydáva Ján Párička v Ružomberku. 1911; 8°; 101 (3) s., brož.; stav: 4*

Fedor 2228

900 Sk

 

 

Zostávajúce knihy z 1. katalógu nájdete ešte stále na adrese: http://www.tnantik.sk/varia/1ksk-list.htm